Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Одуд – птах 2012 року»

УКРАЇНА

Миколаївська обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

“20” лютого 2012 р.                                                                                               № 153

м. Миколаїв

Про проведення обласного

етапу Всеукраїнської акції

«Одуд – птах 2012 року»

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2012 рік з метою активізації роботи з охорони птахів та природних біотопів

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 1 березня по 30 жовтня 2012 року обласний етап Всеукраїнської акції «Одуд – птах 2012 року» (далі – конкурс).

2. Затвердити Положення (додаток № 1) та склад журі (додаток № 3) обласного конкурсу.

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад), директорам шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, позашкільних навчальних закладів:

3.1. Довести до відома колективів закладів освіти Положення про конкурс.

3.2. Забезпечити подання конкурсних робіт до 10 жовтня 2012 року за адресою: обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді, пр. Героїв Сталінграду, 1, м. Миколаїв, 54025.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Літвін С.М.

Начальник управління                                                     В.В. Мельніченко

Скачати наказ УОНО Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Одуд – птах 2012 року»

Додаток № 1

до наказу УОНО

від 20.02.12 № 153

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції

«Одуд (Upupa epops) – птах 2012 року»

Загальні положення

Обласний конкурс проводиться на кращу збірку віршів, легенд, казок, розповідей, малюнків, фотографій та науково-пропагандистську роботу, присвячену охороні одуда (upupa epops), який став птахом 2012 року. Конкурс проводиться протягом березня-жовтня 2012 року. До участі у конкурсі запрошуються учні, учнівські колективи шкіл-інтернатів, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів області.

Мета та завдання конкурсу :

–             привернення уваги учнівської молоді до природоохоронно-пропагандистської роботи;

–             розширення та поглиблення знань про одного з цікавих і корисних видів орнітофауни України – синиці блакитної – та пропаганда його збереження і охорони;

–             активізація роботи натуралістичного і природоохоронного спрямування в загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах.

Вимоги до конкурсних робіт:

На конкурс приймаються роботи на листах формату А4. Збірка повинна бути в рукописній або друкованій формі, художньо оформленою власними малюнками або фотографіями, містити власні (авторські) вірші, казки, пісні, а також легенди, прислів’я з усної народної творчості, а також містити фенологічні спостереження за цим птахом та картографування поширення цього виду в вашій місцевості, фото та відео матеріали.

Частина збірки (до 3 сторінок) повинна містити в собі розповідь про одуда (авторську) та науково-пропагандистську статтю.

Прагніть зменшити вплив на довкілля, потурбуйтеся, щоб в оформленні роботи було якомога менше різноманітного пластику — папок, прозорих плівок тощо, натомість використовуйте паперові папки й альбоми. Екологічний підхід до оформлення роботи оцінюватиметься окремо.

Роботи подаються групові або індивідуальні. Групові роботи не повинні містити матеріали виконавців різних вікових категорій. У збірках на титульній сторінці обов’язково має бути зазначена інформація про автора (авторів): прізвище, ім’я, вік, клас, навчальний заклад, населений пункт.

Останній термін подання робіт на конкурс – 10 жовтня 2012 року.

Роботи надсилати за адресою: обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді, пр. Героїв Сталінграду, 1, м. Миколаїв, 54025.

Підведення підсумків

Підведення підсумків конкурсу здійснюється до 30 жовтня 2012 року.

Переможці визначаються в двох вікових категоріях:

І – учні 1-5 класів;

ІІ – учні 6-11 класів.

Критерії оцінки збірок

  1. Науковість, пропагандистська цінність – до 5 балів.
  2. Художнє оформлення – до 3 балів.
  3. Оригінальність оформлення – до 2 балів.
  4. Дослідницька діяльність – до 5 балів.

Переможці обласного конкурсу нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації. Кращі роботи надсилаються до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ).

Додаток № 2

до наказу УОНО

від 20.02.12 № 153

ПРОГРАМА

спостережень за одудом — птахом 2012 року

Основні місця спостережень за видом: відкриті ландшафти без високої трави в поєднанні з окремими деревами або невеликими гаями. Більш конкретно — яри, луки, узлісся, річкові долини, передгір’я, прибережні чагарникові дюни, а також освоєні людиною ландшафти — пасовища, фруктові сади, городи, присадибні ділянки, парки, лісопарки з дуплистими деревами.

І. Чисельність і розподіл одудів

Проведення обліків одудів. Для цього слід робити таке:

– Обрати одну з перелічених вище ділянок. У щоденнику спостережень зробити запис назви обраної для обліків і спостережень території;

– Прокласти на обраній території постійну стежку довжиною близько 2 км. Кожну прокладену стежку описати за схемою: назва району (узлісся, долина річки, парк, присадибна ділянка тощо); які дерева, кущі, трав’яні рослини ростуть у районі проходження стежки; наявність дуплистих дерев, штучних гніздівель; фактор турбування (чи багато людей, собак, кішок у зоні прокладеної стежки).

– Щотижня (один раз на тиждень) проходити по закладеній стежці і проводити обліки одудів і супутніх видів птахів і звірів. Під час обліку описувати в щоденнику кожну зустріч одудів за такою схемою:

  1. Скільки одудів помічено;
  2. Де вони перебувають (на землі, на кущі, на дереві тощо);
  3. Перелік та кількість інших видів птахів, зустрінутих на маршруті.

II. Спостереження за птахами в період гніздування

У березні обрати одну із придатних ділянок, у межах яких наявні дерева з дуплами, штучні гніздівлі.

У щоденнику спостережень описати обрану для обліку територію.

1. Проведення обліків одудів в період гніздування:

Прокласти на вибраній території постійну стежку довжиною близько 2 км. Стежка має проходити в районі розташування дуплистих дерев і штучних гніздівель. Прокладену стежку описати за схемою: де проходить стежка (біля річки, вздовж межі лісу чи парку з відкритою місцевістю, тощо); які дерева, кущі ростуть у районі стежки; скільки дерев із дуплами і штучних гніздівель розташовано вздовж стежки.

На обраній стежці провести 5 обліків: по одному у березні, квітні, травні, червні, липні.

Перед початком обліків уважно вивчити за допомогою визначника забарвлення й характерні ознаки зовнішнього вигляду одуда та інших видів птахів, які можуть бути зустрінуті під час обліку: усі види дятлів, підкоришник, повзик, шпак звичайний, горобці хатній і польовий, зяблик, мухоловка строката та білошия, синиці велика та блакитна.

Обліки проводити вранці (7.00-9.00, найпізніше –  до 10.00), коли птахи найбільш активні.

Під час кожного обліку записувати дані обліку в таку таблицю:

Дата обліку: Погода:
Початок обліку ___год. Кінець обліку ___год.
Результати обліку
Види птахів Зустрічі птахів Кількість облікованих особин
Одуд 2,1,3,2……і т.д. 4
Синиця блакитна 1,2,1 ……і т.д. 8
Синиця велика
Дятел (вид)
Шпак звичайний і т.д.

2. Провести облік гніздуючих птахів

Якщо для спостережень обрано парк, якусь ділянку гідро- чи лісопарку, в березні необхідно обстежити всю ділянку, зареєструвати всі наявні в її межах дупла, розщілини в деревах, штучні гніздівлі. Кожне дерево, де знайдено придатне для гнізда місце (дупло, розщілина чи штучна гніздівля), промаркувати фарбою (поставити номер). Дані реєстрації занести в наведену нижче таблицю.

Якщо для спостережень обрано лісовий масив, обрати ділянку, де зосереджено багато дупел/штучних гніздівель, у березні обстежити всю ділянку та зареєструвати всі наявні в її межах дупла, розщілини, заглиблення, штучні гніздівлі. Кожне дерево, де знайдено придатне для гнізда місце (дупло, розщілина, штучна гніздівля тощо), промаркувати фарбою (поставити номер). Дані реєстрації занести у наведену нижче таблицю.

Прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив повз усі зареєстровані потенційні гніздівлі.

У квітні пройти маршрут повз кожну зареєстровану гніздівлю (дупло чи штучна гніздівля) і позначити в таблиці наявність гніздуючих одудів (при бажанні, можна зареєструвати інші види гніздуючих птахів).

Реєстрацію вести в наведеній нижче таблиці.

№ п/п,

записується відповідно до проставлених маркерів

Вид гніздівлі Особливості розміщення гніздівлі (порода дерева, висота розміщення від поверхні землі, сторона світу) Заселення синицею блакитною
1 Природне дупло Каштан, 3 м від поверхні землі, південний захід тощо. +
2 Розщілина +
3 Шпаківня
4

3. Провести спостереження за птахами під час гніздування

Спостереження проводити біля гнізд, у яких зареєстровано гніздування одуда.

Спостереження проводити починаючи з квітня, коли птахи вже займуть гніздівлі, і завершити після дати вильоту пташенят із гнізда.

Спостереження проводити 2-3 рази на тиждень. Спостерігати за птахами по 1 годині 3 рази за день: вранці (орієнтовно з 8.00 до 9.00), удень (з 14.00 до 15.00), увечері (з 18.00 до 19.00).

Під час спостережень записувати у щоденник спостережень такі відомості:

–   скільки разів птах прилітає до гнізда (партнер підгодовує птаха, який насиджує кладку);

–   зареєструвати дату, коли птахи почали носити їжу до гнізда (годувати пташенят);

–   скільки разів на годину приносять їжу до гнізда вранці, вдень і увечері;

–   зареєструвати дату вильоту пташенят (їх легко впізнати за поведінкою: сидять на гілках дерев, кущів, чи на землі, часто тріпотять крильцями і подають звуки, випрошуючи таким чином їжу; дорослі одуди до них часто прилітають і годують);

–   як дорослі й молоді птахи реагують на появу біля них чи біля гнізда людей, котів, собак, сірих ворон.

Важливо! Не зазирайте в гнізда птахів, не беріть до рук яйця чи пташенят. Зазвичай, птах покидає таку кладку і більше не повертається до неї. Пташенята в такій кладці загинуть.

ІІІ. Спостереження за поведінкою у позагніздовий період – кінець літа

Для спостережень вибрати ділянку: парк, гідропарк, лісопарк, узлісся листяного чи мішаного лісу, деревно-чагарникові смуги вздовж річки.

Прокласти на вибраній території постійну стежку довжиною близько 2 км. Прокладену стежку описати за схемою:де проходить стежка (біля річки, вздовж межі лісу чи парку з відкритою місцевістю тощо); які дерева, кущі ростуть у районі проходження стежки; скільки дерев із дуплами і штучних гніздівель розташовано вздовж стежки.

На обраній стежці у липні-серпні провести 4 обліки (1 облік у два тижні).

Перед початком обліків уважно вивчити за допомогою визначника забарвлення й характерні ознаки зовнішнього вигляду одуда та інших видів птахів, які можуть бути зустрінуті під час обліку: усі види дятлів, підкоришник, повзик, шпак звичайний, горобці хатній і польовий, зяблик, мухоловка строката та білошия, синиці велика та блакитна.

Обліки проводити вранці (з 8.00 до 10.00), коли птахи найбільш активні.

Під час кожного обліку записувати дані в таблицю:

Дата обліку: Погода:
Початок обліку ___год. Кінець обліку ___год.
Результати обліку
Види птахів Зустрічі птахів Кількість облікованих особин
Одуд 1,2,1 ……і т.д. 4
Синиця велика 2,1,3,2……і т.д. 8
Дятел (вид)
Повзик
Шпак звичайний і т.д.
Опубліковано у Масові заходи, Проведення. Додати до закладок постійне посилання.