Вітаємо Вас на сайті
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

На сьогодні наш Центр являє сучасний навчально-виховний заклад, робота адміністрації та педагогічного колективу якого спрямована на вирішення наступних проблем:

  • пошук нових форм і методів для здійснення якісної позашкільної освіти;
  • охоплення гуртковою еколого-натуралістичною роботою дітей та молоді різних вікових категорій, нахилів, потреб та інтересів, різних можливостей чи соціального статусу;
  • розширення можливостей надання гуртківцям поглиблених додаткових знань з основ еколого-біологічних наук;
  • створення умов для забезпечення профільного навчання та допрофесійної підготовки вихованців;
  • залучення гуртківців до експериментальної та науково-дослідницької роботи в галузі екології, біології та сільськогосподарських наук;
  • формування у вихованців загальної екологічної культури та активної громадянської позиції за допомогою розвитку діяльності дитячого самоврядування;
  • залучення гуртківців до виконання завдань усіх напрямів еколого-натуралістичної, природоохоронної та народознавчої роботи;
  • забезпечення розвитку творчих здібностей талановитої молоді у творчих об’єднаннях, наукових товариствах, територіальному відділенні МАН;
  • формування у вихованців життєвих компетенцій, які допомогли б їм бути конкурентноздатними в суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію особистого життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, уміти виробити життєву концепцію, визначити своє життєве кредо і свій стиль життя.